Traveloka có xuất hóa đơn khách sạn không?

Trả lời câu hỏi: “Traveloka có xuất hóa đơn khách sạn không?”. Traveloka là một ứng dụng đặt khách sạn trực tuyến hàng đầu của Indonesia và phổ biến trên khắp thế giới. Tuy nhiên, Traveloka là nền tảng đặt dịch vụ trung gian, không đăng ký thành lập văn phòng đại diện ở bất …

Traveloka có xuất hóa đơn khách sạn không? Xem thêm »